กีฬาฟุตบอล มีมาก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 !!

การเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นมีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่จะมีการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฐานของการเริ่มต้นนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด ซึ่งในแต่ละประเทศต่าง ก็บอกเป็นผู้ริเริ่มกีฬาฟุตบอลกัน จึงทำให้เรื่องของแหล่งที่มาของต้นกำเนิดกีฬาฟุตบอลนั้นยังไม่มีที่แน่ชัดมากเท่าไหร่นัก แต่เรื่องของการกำเนิดของกีฬานี้นั้นในทุก ๆ ประเทศรูปแบบของการละเล่นก็จะคล้ายกันแทบทั้งหมดนั้นก็คือรูปแบบการเล่นที่จะต้องมีลูกกลม ๆ หรือลูกบอล ที่เอาไว้ใช้ในเกมการเล่นนี้โดยอาจจะมีทั้งการใช้มือและเท้าหรือการใช้เท้าเพียงอย่างเดียวในการเล่นก็ได้

กีฬาฟุตบอลที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดอีกหนึ่งช่วงคือ ช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จะมีการละเล่นรูปแบบคล้ายกับการเล่นฟุตบอลในสมัยนี้ซึ่งเป็นเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในชุมชนต่าง ๆ สมัยก่อนที่ยังไม่มีการพัฒนาโดยการทำลูกบอลที่นำมาเล่นจะใช้เป็นหนังของวัวที่มีความตึงพร้อมยัดฟางเอาไว้ข้างในเพื่อให้รูปร่างนั้นกลมเหมาะสมสำหรับการเล่น โดยจะเลี้ยงเข้าไม้กั้นที่ทำเหมือนโกลประตูที่ไว้ทำแต้มในสมัยนี้ ซึ่งการละเล่นรูปแบบนี้มีทั้งชาวยุโรปที่ส่วนใหญ่แล้วจะเล่นตามชุมชน ที่เด็ก ๆ จะทำการเล่นกัน

หรือของชาวเอเชียเองก็มีเรื่องของการละเล่นคล้าย ๆ กันอย่างการเล่นที่เรียกว่า ซือ – ซู ซึ่งมีรูปแบบการเล่นคล้าย ๆ กับการเล่นฟุตบอลทั่วไปที่จะใช้เท้าเล่นเพียงอย่างเดียวและพลัดกันเดาะบอลส่งกันไปไม่ให้ตกสู่พื้นและได้มีการปรับเปลี่ยนให้เล่นเป็นการยิงประตูโดยมีโกลหรือประตูทั้ง 2 ฝั่งแบบฟุตบอลทั่วไป

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เรื่องของต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอลเองก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดมากนักแต่จากหลักฐานเรื่องของการละเล่นรูปแบบนี้ที่ได้รับความนิยมนี้ก็ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ว่ากีฬาฟุตบอลนั้นเกิดขึ้นมาจากหลายหลายที่เป็นอย่างมาก ซึ่งมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปและจากยุคสมัยที่ได้มีเรื่องของการพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้มีการดัดแปลงกีฬารูปแบบนี้ให้มีการละเล่นที่เหมาะสมกับทุกคนและกลายเป็นการแข่งขันทางกฬาสากลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาจนถึงเวลาปัจจุบัน

Comments have been closed/disabled for this content.